Akrylställ/menyställ dubbelsidig (T)

Menyhållarstället T-format är den perfekta diskdisplayen för att presentera din information och dina erbjudanden. Eftersom T-stativet är vinkelrätt mot bordet eller bänken är insatserna lätta att läsa från båda sidor. Det genomskinliga plasthöljet ger en tydlig bild av innehållet. TEQ DISPLAY erbjuder menyställ T-formade i olika DIN-format samt i stående och liggande format. Välj och beställ rätt diskdisplay nu!

Endast ett sökresultat